KABLOBETONOWY POMOST
WAGI 60 TONOWEJ

Wagi samochodowe wykorzystywane są głownie do legalizowanego, handlowego oraz inspekcyjnego ważenia pojazdów samochodowych. Na rynku krajowym producenci oferują wagi samochodowe o nośności do 80 ton. Głównym elementem konstrukcyjnym wagi jest jej pomost, za pośrednictwem którego przekazywane są obciążenia z pojazdu na fundamenty, poprzez czujniki pomiarowe.
Podstawowymi wymaganiami stawianymi pomostom jest ich trwałość, sztywność oraz lekkość. Ze względu na typ konstrukcji najpopularniejsze są wagi o pomostach: stalowych, żelbetowych lub żelbetowo-stalowych. W obrębie tych trzech rozwiązań podane wymagania często wzajemnie się wykluczają. Wagi z pomostami stalowymi mają najmniejszą masę jednak są najbardziej podatne na korozję i wymagają znacznych nakładów w trakcie eksploatacji. Wagi żelbetowe i żelbetowo-stalowe (stalowe belki nośne i żelbetowa płyta wypełniająca) charakteryzują się niższymi kosztami eksploatacji i wyższą trwałością w stosunku do wag stalowych. Zasadniczym mankamentem pomostów z żelbetu jest ich masa utrudniająca i podwyższająca koszt transportu pełnego zestawu pomostów. Rozwiązaniem konstrukcyjnym spełniającym w najlepszym stopniu wszystkie trzy stawiane wymagania jest beton sprężony.
W latach 2012-2014 projektanci TCE Structural Design & Consulting opracowali pomost wagi samochodowej 60 tonowej wykonany po raz pierwszy w Polsce z betonu sprężonego.
Zaprojektowana waga zbudowana jest z dwóch torów jezdnych, z których każdy składa się z trzech wolnopodpartych płyt o przekroju 1,0 x 0,28 m i długości 6,0 m. Wymiary rzutu pomostu wynoszą 3,0 x 18,0 m. Przęsła pomostu połączone są za pomocą stalowych kształtowników IPN180.

Jednym z założeń było ograniczenie łącznego ciężaru pomostu do 24 ton. Wartość ta wynika zarówno z dopuszczalnej ładowności standardowego kontenera 20 stopowego oraz jest optymalna z punktu widzenia ekonomiki transportu. W celu redukcji ciężaru pomostu. Zdecydowano zastosować kanały wewnątrz przekroju płyty. Użyto w tym celu standardowych rur kanalizacyjne PCV f110×2,2 mm. Wprowadzono 4 kanały o długości 5,0 m. Każdy z kanałów dał oszczędność w ciężarze płyty ok. 240 kg. Cała płyta stała się więc lżejsza o 960 kg natomiast cały pomost o prawie 4 tony.

W celu zminimalizowania ilości sprężenia płyty zaprojektowano jako częściowo sprężone cięgnami bez przyczepnosci, pracujące w stanie zarysowanym. Utrzymanie rys i ugięć w chwili obciążenia zapewnia zbrojenie zwykłe, sprężenie natomiast prócz redukcji ugięć i rys w momencie obciążenia wspomaga domykanie się rys oraz "prostowanie" płyty po ustaniu obciążenia. Takie rozwiązanie gwarantuje długoletnią trwałość płyt. Ponieważ dominującym obciażeniem w tego typu konstrukcjach jest obciążenie samochodem (ok. razy większe od ciężaru płyty), płyty pomostu poddawane są obciążeniom cyklicznym o dużej amplitudzie. Takie obciążenie powodują utratę sztywności, przyrosty ugięć i szerokości rys wraz z liczbą cykli. Zagadnienie pracy elementów częściowo sprężonych cięgnami bez przyczepności poddanych obciążeniom cyklicznie zmiennym jest problemem nierozpoznanym w świecie. Ciężko jest zatem prognozować zachowanie się płyty w czasie. Z tego względu, w Laboratorium Badawczym Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej, dwie płyty poddano próbie obciążenia symulując jej 10 letni okres eksploatacji. Płyty poddano obciążeniu w liczbie 1 000 000 z częstostliwością 1,2 Hz (1,5 Hz dla drugiej płyty) a później obciążono do zniszczenia.

a